V TRENDU

Različni pristopi in šole

Cilj vseh feng shui šol je enak – doseči harmonično in usklajeno okolje. V svetu je veliko šol, načinov, pristopov od poglobljenih do zelo enostavnih(»fast food«) variant, ki jih profesinalni svetovalci ne uporabljamo, saj nivo znanja hkrati določa tudi pristop in način svetovanja.

  • Sekta črnega klobuka je ena najbolj enostavnih šol, ki ne upošteva orientacije stavbe, oseb in časa. Šola je nastala na zahodu v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja, zato te šole ne uporabljam.
  • Šola Osem hiš upošteva orientacijo in le deloma tudi osebe (ugodna in neugodna osebna področja in smeri).
  • Šola Oblika in Krajina upošteva dejavnike v okolju (sosednje stavbe, ceste, zasaditve, križišča, parkirišča, vodotoke, …).
  • Šola Leteče Zvezde je nadgradnja vseh šol, saj upošteva tudi element časa (kdaj se kaj dogaja, vpliv na okolico, na osebe), hkrati pa nam pomaga uskladti to kar vidimo in kar ostaja našim očem nevidno.
  • Šrirje stebri usode – osebni feng shui, ki nam razkrije kakšen je odnos med osebami in stavbo in nam ga pomaga uskladiti.
  • Specialna znanja uporabljamo za točno določene namene, situacije, znana pa so le izkušenim svetovalcem, v katera jih tekom let študija vpeljujejo feng shui mojstri. Naj jih naštejem le nekaj: Zmajeva ureditev, Grajska vrata, Devet zvezd mojstra Lai-ja, Pet duhov nosi zaklad, Osem zmajevih vrat…

Sama pri svetovanju uporabljam zgoraj naštete šole in znanja, veliko pozornosti pa posvetim tudi osebnemu feng shui-ju. Moja naloga je, med seboj povezati dve dinamični sili, okolje in ljudi. Kaj nam bo le harmonično okolje, če pa ni usklajeno z osebami, ki v njem živijo!

X